Disclaimer

Hoewel onze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de op de website aangeboden informatie noch voor de schade en andere gevolgen welke hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Cliënten en andere belangstellenden

De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. Het is verboden zonder onze toestemming informatie van deze website aan derden beschikbaar te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.

Komt u toch onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, dan kunt u dit doorgeven via ons contact formulier. Uw bericht wordt bijzonder op prijs gesteld.