Levering en hypotheek woonappartement


Bij het kopen van een woonappartement hoort vaak een hypotheekakte en een akte van levering. Hiervoor bent u bij Basisnotarissen aan het goede adres. Vraag hier een offerte aan voor beide aktes.

Offerte

Kies een koopprijs

Klik aan om welke koopprijs het gaat. Ons systeem berekent automatisch de offerte. 

*vanaf € 1.000.000 of hoger op aanvraag

{{selectedBudget.displayText}} {{ selectedBudget.displayValue }}

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}

Kosten derden

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}


Subtotaal € {{ subtotal }}

BTW € {{ btw }}

Totaal € {{ total }}

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden en spelregels van toepassing. Ons honorarium is uitsluitend een vergoeding voor de door ons te verrichten werkzaamheden. Het honorarium is exclusief BTW en bijkomende kosten (o.a. kadasterkosten en inzage in diverse registers ter verificatie van uw (rechts)persoonsgegevens). Deze bijkomende kosten worden naast het honorarium aan u in rekening gebracht. Er bestaan btw belaste bijkomende kosten en bijkomende kosten die onbelast zijn. Kadastrale kosten variëren naar gelang het aantal (gedeeltelijke) percelen. Een eventuele wijziging van het btw-tarief of van de kadastrale tarieven wordt doorberekend. Deze offerte is 6 weken geldig.

Vraag uw offerte aanJoas Root

Veelgestelde vragen

 • Wat maakt koop van een appartement anders dan koop van een huis?
 • Het kopen van een appartement is juridisch gezien iets heel anders dan het kopen van een huis. Je koopt geen grondgebonden woning, geen gebouw, maar het recht om een deel van het gebouw (en toebehoren) te mogen gebruiken. Dit is het appartementsrecht. Alle appartementseigenaren samen zijn eigenaar van het gebouw. Daaronder vallen ook de ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. Een appartementseigenaar heeft het exclusieve recht tot gebruik van zijn woning, parkeerplaats of berging, tenzij anders is bepaald.

 • Wat is het appartementsrecht?
 • Een gebouw met appartementen wordt gesplitst in appartementsrechten. Dit doet de notaris. In de akte van splitsing is de locatie van het gebouw omschreven, hoe het gebouw is opgesplitst, wat privé is en wat gemeenschappelijk, welke appartementsrechten er zijn en wie de appartementeigenaars zijn en welk modelsplitsingsreglement van toepassing is. Dat bepaalt de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. In het splitsingsreglement moeten onder meer bepalingen staan over:

  • De kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen.
  • Het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken.
  • Hoe het gebouw verzekerd is.
  • De oprichting en statuten van de VvE.
  • Welk aantal stemmen iedere appartementseigenaar heeft.
 • Geldt het appartementsrecht ook voor een beneden- of bovenwoning?
 • Het appartementsrecht geldt niet alleen voor flats en appartementencomplexen. Ook een benedenwoning met een of meerdere bovenwoningen kunnen appartementsrechten zijn.

 • Ben ik als appartementseigenaar lid van de vereniging van eigenaars (VvE)?
 • Een appartementseigenaar is verplicht lid van de vereniging van eigenaars (VvE). De VvE behartigt de belangen van de gemeenschappelijke eigenaren. De splitsingsakte en splitsingsreglement kun je vinden in de openbare registers van het Kadaster. Als je overweegt om een appartementsrecht te kopen, kijk dan ook goed naar de rol en situatie van de VvE:

  • Hoeveel bedragen de servicekosten? Is dat per maand, per kwartaal of per jaar?
  • Is er nog een vordering op de vorige eigenaar van het appartement? Als er nog een schuld openstaat, ben je als nieuwe eigenaar hiervoor aansprakelijk.
  • Wat is de planning voor het onderhoud? Als er een grote uitgave gepland staat zoals de vervanging van de lift, moet je met extra kosten rekenen.

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen.

Naar veelgestelde vragen